Op 5 mei heeft Jiun roshi drie nieuwe zenmeesters benoemd. De redactie van ZenLeven vindt dit een belangrijke gebeurtenis en alle reden om er in deze editie veel aandacht aan te besteden. 

In dit nummer vertelt Jiun roshi over transmissie en over de benoemingen en hun betekenis voor het International Zen Institute. Ook de drie nieuwe zenmeesters hebben een stuk geschreven. Daarbij konden ze zich, als ze dat wilden, laten inspireren door een vijftal vragen (zie de “lees meer” link onderaan hun bijdragen).

Waarom lachte Mahakashyapa? Jiun roshi legt uit wat Dharmatransmissie is

Anshin Tenjo roshi: Ik merk steeds meer, dat andere mensen juist míj́n meester zijn. 

Myoshin Jigen roshi: Toen Jiun roshi voor het eerst zei dat ze ons tot roshi wilde benoemen, kwam er meteen vreugde op.

Myoko Suigen roshi: In dai-sesshin werd het bovendien duidelijk dat “ik” helemaal geen zenmeester kan “worden”

Nog wat foto’s van de ordinatie op 5 mei

Die vlieg niet doodslaan!

Hij wringt voor u zijn handjes,

Hij wringt zijn voetjes

Rubriek Japanse poëzie

De pannen staan al klaar, glimmend op het schone fornuis. Susanne Jisei was hulpkok in een sesshin

Een zen weekend inspireerde tot foto’s en een gedicht: Dichter bij Zen

 

“Toen ik Jiun roshi leerde kennen wist ik: bij haar wil ik trainen”. Plaats voor nieuwe bewoners

De Stichting Vrienden van de Noorder Poort ondersteunt de Noorder Poort met geld, maar ook met kennis en menskracht.

Om af te drukken: de pdf-versie