Nieuws van het Dharmahuis

waar gaat de lente
in gepeins verzonken heen
iedere morgen

Buson Yosa (1716-1783)

 

Stille week in de natuur

Het Dharmahuis organiseert van 12 tot en met 16 augustus een stille mid-week in de natuur. Naast een meditatie programma gebruiken we middelen als schrijven, tekenen en/of te fotograferen om onze ware natuur tot uitdrukking te brengen. Tenjo zal deze week begeleiden.

 

Aan de rand van het natuurgebied de Oude Venen, net onder Leeuwarden, is een schiereiland van 5 hectaren dat zich de afgelopen 40 jaar nagenoeg zonder menselijk ingrijpen heeft kunnen ontwikkelen van een drassig veengebied in een prachtig verwilderd bos. Het is voor ons alleen bereikbaar met een boot. In het bos is een plek vrij gemaakt waar we met tenten zullen kamperen. Voor water, gas, electra en internet zijn we afhankelijk van wat we zelf meenemen; daar zijn geen voorzieningen voor.

De natuur reageert perfect op veranderende omstandigheden. Wij maken deel uit van de natuur èn hebben de mogelijkheid om te denken dat we autonome entiteiten zijn. Daardoor handelen we vaak inadequaat ten opzichte van het alles omvattende grote geheel, waar we tegelijkertijd van afhankelijk zijn. In deze dagen ontmoeten we de natuur door open te luisteren, te kijken en te ervaren. We proberen dat te doen op een directe manier, dus zonder tussen komst van ideeën, concepten en oordelen. Onze waarnemingen kunnen we vorm geven door taal (gedicht), tekenen, fotograferen of andere uitdrukkingsvormen. Tenjo zal oefeningen aanreiken als ondersteuning. Het gaat er niet om een kunstwerk te maken, maar om te leren je ware natuur tot uitdrukking te brengen.

 

Het zijn dagen in stilte. ’s Ochtends voor het ontbijt en ’s avonds voor het slapen gaan is er een meditatie programma. Overdag zal er minstens 1 keer per dag gelegenheid zijn om met elkaar te delen wat we maken, of wat ons bezig houdt. Na het avond eten kan er informeel met elkaar gesproken worden tot aan de avondmeditatie. De rest van de tijd zijn we in zwijgen.

 

Met respect voor het natuurlijke karakter kunnen in het bos onderhoudswerkzaamheden verricht worden zoals zagen, hakken en kan er geholpen worden om een pad aan te leggen. Je kunt dit naar behoefte doen. Halverwege ons verblijf is er een zeiltocht voor de liefhebbers.

 

Er is plaats voor maximaal 8 deelnemers.

De kosten bedragen € 290 per persoon

 

We zijn voor deze week ook nog op zoek naar een kok die op vrijwillige basis voor de groep wil koken.

 

Voor meer informatie en aanmelding kun je contact opnemen met het Dharmahuis, zie: www.dharmahuis.nl

Ervaring van een zenweekend

 

De eerste keer meedoen aan een zenweekend kan spannend zijn, omdat je niet weet wat je verwachten kunt. Marco Jansen is in september 2018 begonnen met zen in het Dharmahuis. De beoefening spreekt hem bijzonder aan en daarom heeft hij de stoute schoenen aangetrokken en zich opgegeven voor het weekend van 29-31 maart, begeleid door Jiun roshi.

 

Lees zijn ervaringen van deze spannende eerste keer.