Noorder Poort panorama

Mooie ontwikkelingen in de landschapstuin

Ajit Peters

Het werk in de landschapstuin (zie ook dit artikel) is niet voor niets: het gaat goed met de natuur! In het voorjaar was elke avond het koor van de boomkikkers te horen, een in Nederland redelijk zeldzame soort die op ons terrein, met zijn poelen en struikgewas, een geschikte woonplek heeft gevonden.

 

Nabij één van de poelen werd begin juni de eerste orchis aangetroffen.

Boomkikker bij de Noorder Poort

Boomkikker bij de Noorder Poort

Orchis in de landschapstuin van de Noorder Poort

Orchis (we weten niet precies welke soort)

De jaarlijkse vogelinventarisatie laat zien dat er de afgelopen jaren steeds meer vogelsoorten op het terrein voorkomen. Dat zegt iets over de positieve landschappelijke ontwikkeling van de landschapstuin. Naast de grote bonte specht is bijvoorbeeld ook de groene specht gesignaleerd. Wat ook wel bijzonder is, is dat dit voorjaar voor het eerst een paartje raven in een hoek van de landschapstuin rond huppelden. De afgelopen jaren vliegen ze regelmatig over de Noorder Poort naar een gebied op de hei waar ze voedsel kunnen vinden, maar dit was de eerste keer dat ze ook op ons land werden gezien.

 

Ook de verplaatsing van de valkennestkast naar ons land had succes: er werden vijf jonge torenvalkjes geboren, waarvan vier door de vogelbescherming geringd zijn. De vijfde was al uitgevlogen.

Jonge valkjes op de Noorder Poort

De jonge valkjes zijn uit het nest gehaald ...

Jonge valkjes op de Noorder Poort

... en krijgen een ring.

Verder hebben boerenzwaluwen geprobeerd nesten te bouwen in de garage. Dat lukte niet omdat de deur 's avonds dicht gaat: zwaluwen hebben een permanente invliegopening nodig. We gaan kijken of we de zwaluwen volgend jaar tegemoet kunnen komen.