Nieuwe soorten in de landschapstuin

Ook de afgelopen zomer zijn in de landschapstuin weer nieuwe soorten gevonden.

Leonhard Schrofer, de enthousiaste leidinggevende van de Kring Landschapstuin, vond bij één van de poelen de kleine zonnedauw, een vleesetend plantje dat op schrale grond groeit in de buurt van vennen.

Ook ontdekte Leonhard twee kolonies pluimvoetbijen, één bij de brempoel aan de noordkant van het terrein en één vlak bij de hoofdingang. Deze bijensoort graaft groepsnesten waarvan de hoofdgang 30-100 cm diep is, met zijtakken voor de broedcellen. De Noorder Poort is een goede plek voor hen omdat daar een paar bloemensoorten voorkomen waar ze graag op vliegen, bijvoorbeeld de vertakte leeuwentand.

Foto van Leonhard...

Vertakte leeuwentand

... en een wat duidelijkere, afkomstig van wildebijen.nl

De kolonie bij de brempoel

De boomkikker heeft zelf het erf van de Noorder Poort ontdekt. Landschapsbeheerder Ajit heeft een eerste exemplaar gespot bij de dobbe (de diepe, met struiken begroeide kuil aan de voorkant op het erf), plus twee stuks in de voormalige kippentuin voor het kantoor en nog een vierde aan de noordkant van het erf. Ze zijn allemaal naar de dobbe gebracht. Om nog meer beschutting te creëren voor deze soort zijn dit jaar bij twee poelen groepen bramenstruiken geplant - hun favoriete leefplek op het land.

Ook van Ajit is het fraaie zoekplaatje hieronder: welk dier (ook niet eerder aangetroffen op het terrein) staat op deze foto?

Boomkikker in de dobbe

Zoekplaatje