Kogetsu Steenman

zen-leraar kogetsu steenman

Wat betekent je naam?

Kogetsu betekent Stralende Maan.

Kun je een korte schets geven van je levensloop?

Ik kom uit een groot gezin van zes kinderen en drie pleegkinderen met hartelijke gastvrije ouders, traditionele rolverdeling en originele ondernemende liberale leefstijl. We reisden in de jaren vijftig voor vakantie naar Noorwegen om daar op een onbewoond eilandje te kamperen.

Ik ging naar de theaterschool afdeling mime en ging lesgeven in dat vak. Daarna werd ik docent zelfverdediging en was medeauteur van een paar boeken over weerbaarheid. Ik werkte mee aan de ontwikkeling van een cursus weerbaarheid voor meisjes in het onderwijs, aan een opleiding voor docentes zelfverdediging en gaf cursussen aan oudere vrouwen in buurthuizen. In de jaren 90 gaf ik als ZZP-er trainingen aan werkers in de gezondheidszorg en in het onderwijs rond de thema’s agressie en seksuele intimidatie en diversiteit. Later ging ik als begeleider/coördinator werken met mensen met een verstandelijke beperking. Ik volgde in die tijd ook de opleiding supervisiekunde en gaf supervisie aan de Hogeschool van Amsterdam.

Ik trouwde jong en kreeg twee dochters. In een tweede huwelijk zorgde ik voor een stiefdochter.

Ik leef nu alleen, mijn drie dochters en drie kleinkinderen wonen in de buurt.

Sinds 2007 ben ik meditatieleider van zengroep Abcoude. In 2011 nam ik van Myoko de zengroep in Bloemendaal over. Beide groepen floreren en bestaan uit ongeveer vijftien mensen.

Waar en bij wie heb je zen beoefend?

Ik begon te mediteren in de jaren tachtig nadat ik een boek over zen had gelezen, eerst mediteerde ik een paar jaar thuis alleen. Bij de aikidobeoefening werd ook gemediteerd. En de zelfverdedigingslessen begonnen ook altijd met een korte meditatie. In de jaren negentig ging ik  naar retraites bij Genpo en Nico Tydeman op de Tiltenberg. Eind jaren negentig ontmoette ik daar Jishin (nu Tetsue roshi). Ik vroeg haar mijn leraar te zijn en ging bij haar in Leiderdorp mediteren. Zij bracht mij in contact met de Noorder Poort. Sinds 2000 kom ik regelmatig op de Noorder Poort voor retraites.

In 2012 startte daar de lerarenopleiding van Jiun roshi, daar kon ik aan meedoen en dat leidde uiteindelijk tot het zenleraarschap.

Wat verandert er voor jou door het leraarschap?

Een nog groter commitment om wijsheid en mededogen op elk moment van de dag te leven. Alles wat op mijn pad komt te accepteren met een  werkelijk open hart en geest. Mensen waar mogelijk te begeleiden en te ondersteunen bij de beoefening van zen, in de eerste plaats tijdens de meditatiebijeenkomsten, en hen daarbij zoveel mogelijk te inspireren om in hun dagelijks leven op een liefdevolle manier met zichzelf en hun omgeving om te gaan.