Gedragscode

voor de sangha van het International Zen Institute

Manjusri – bodhisattva van wijsheid

Iedere plek waar zenbeoefening en -studie wordt aangeboden, moet een veilige plek voor iedereen zijn. Al enkele jaren wordt er binnen de sangha gewerkt aan beleid en aanpak om dat zoveel mogelijk te realiseren. Eind 2016 heeft dit geleid tot de (op dat moment nog informele) benoeming van vertrouwenspersonen, waarover toen ook in dit artikel is bericht.

 

Er is nu een volgende stap gezet.

De beide zenmeesters (Jiun roshi en Tetsue roshi) hebben met input van de andere leraren een gedragscode opgesteld. Deze geldt voor iedereen die bij de sangha betrokken is, van zenmeesters tot deelnemers aan landelijke meditatiegroepen, van medewerkers tot vrijwilligers.

 

De interne vertrouwenspersonen hebben inmiddels een opleiding gevolgd. De besturen van de Noorder Poort en van het IZIN hebben hen nu formeel benoemd, waarbij ook hun functieomschrijving is vastgelegd en zij een vrijwilligerscontract hebben gekregen. Beide besturen hebben ook vastgelegd hoe de ethische gedragscode levend gehouden dient te worden binnen de sangha. Jaarlijks geven de vertrouwenspersonen een advies aan beide besturen over wat er kan worden verbeterd in de organisaties om de veiligheid te waarborgen. In hun rapportage wordt geen informatie over mensen en klachten gedeeld, maar worden algemene adviezen gegeven. Beide besturen zullen de adviezen van de vertrouwenspersonen meenemen in het verbeteren en verstevigen van de veiligheid. Als de vertrouwenspersonen vragen hebben over de invulling van hun functie, zijn de twee voorzitters van de besturen ook hun aanspreekpunt.

 

De gedragscode, de manier waarop eventuele problemen kunnen worden aangepakt en de borging kun je hier vinden op de website van de Noorder Poort. Ook op alle andere websites van organisaties die tot de sangha behoren (IZIN, meditatiegroepen) zal deze informatie te vinden zijn.