Meditatiegroep Zwolle

Wat is een meditatieleider?

Verspreid over heel Nederland zijn achttien meditatiegroepen actief die verbonden zijn met de Noorder Poort. In die groepen wordt gemediteerd op dezelfde manier als in het zencentrum; als je vanuit zo’n groep voor het eerst aan een programma op de Noorder Poort meedoet, ken je de gang van zaken dus al vrij goed.

 

Die groepen worden begeleid door een zenleraar of door een meditatieleider. Hoe weet je als deelnemer aan zo’n groep nu dat die leiding voldoende kwaliteit heeft? Natuurlijk merk je dat wel als je in zo’n groep zit, maar wordt de kwaliteit van de groepsleiders eigenlijk bewaakt?

 

Formeel vallen de meditatiegroepen onder het Internationaal Zen Instituut Nederland (IZIN). De begeleiding van de zengroepen is in handen van Tetsue roshi en Marjolein Kyosei Verboom.

 

Sommige groepen worden begeleid door een zenleraar. Die wordt benoemd door één van de twee zenmeesters. Zenleraren hebben een uitgebreide opleiding gekregen en hebben daarvoor al lang en intensief gemediteerd. Ze zijn bevoegd om de dharma (de boeddhistische leer) te onderwijzen, zowel in voordrachten voor de hele groep als in persoonlijk onderhoud. Zelf zijn ze ook nog in training bij één van de twee zenmeesters. Ze ontmoeten elkaar jaarlijks op een lerarenbijeenkomst, waar ook Jiun roshi bij aanwezig is.

 

Andere groepen worden begeleid door een meditatieleider: een zenbeoefenaar die de eigen oefening wil verdiepen door een groep te gaan leiden en die anderen ook graag de gelegenheid geeft om zen te beoefenen. Je kunt alleen IZIN-meditatieleider worden met toestemming van Jiun roshi, Tetsue roshi of Tenjo osho.

 

Als meditatieleider houd je je aan een aantal regels:

  • Je bent zelf in training en volgt daarom minstens één keer per jaar een lange retraite bij Jiun roshi of Tetsue roshi, en wel bij voorkeur een zevendaagse.
  • Je doet mee aan het jaarlijkse meditatieleidersweekend, onder leiding van Tetsue roshi en Marjolein Kyosei Verboom. In dat weekend wisselen de leiders ervaringen uit, krijgen ze de gelegenheid om bepaalde vaardigheden te oefenen en bestuderen ze, aan de hand van een vooraf opgegeven boek, een bepaald aspect van de boeddhistische leer.
  • Je wordt meditatieleider om je eigen zenbeoefening te verdiepen en niet om er geld mee te verdienen. Zengroepen van het IZIN hebben dus geen winstoogmerk. De cursusprijs dekt alleen de kosten (huur van de ruimte, aanschaf van kussens en dergelijke) en blijft daardoor laag.
  • Je stelt je op als medebeoefenaar en niet als leraar: je houdt geen eigen voordrachten en biedt geen persoonlijk onderhoud aan.

Tetsue roshi en Marjolein Kyosei Verboom zijn verder altijd beschikbaar voor advies en goede raad. De meeste zengroepen worden regelmatig bezocht door één van de leraren.

 

Zowel leraren als meditatieleiders volgen in hun leven de tien bodhisattvageloften van de Ene Geest. Een ethische gedragscode is in de maak. Een laatste element in de kwaliteitsbewaking is de vorig jaar ingestelde procedure voor klachten en conflicten.