Kyosei Verboom

kyosei

Wat betekent je naam?

Kyosei betekent “brug naar rechtvaardigheid”. Maurits Hogo heeft de Chinese tekens nader bestudeerd en ze geduid als “het juiste, oprechte of het onbevooroordeelde van een brug”. Tezamen een mooie uitdaging voor het zenleraarschap. Ik vind het een prachtige naam, voel me er helemaal in thuis.

Kun je een korte schets geven van je levensloop?

Ik ben een middenstandsdochter (1961), opgegroeid in Rotterdam. Na de nodige omzwervingen ben ik afgestudeerd in de Italiaanse taal- en letterkunde. Ik heb op veel verschillende plekken gewerkt, vaak in het onderwijs. Nu werk ik op de Hogeschool Utrecht o.a. als docent communicatie en ethiek. Ik ben getrouwd met een Ghanese man en we hebben twee bijna volwassen dochters.

Waar en bij wie heb je zen beoefend?

In 1990 maakte ik tijdens een seminar kennis met Prabhasa Dharma zenji. Ze herhaalde toen steeds dat het allerbelangrijkste is om zelf te oefenen. Dat ben ik toen maar gaan doen. Na haar overlijden werd Jiun Roshi mijn meester.

Wat verandert er voor jou door het leraarschap?

Het veranderen is voortdurend aan de gang. Aanvankelijk zag ik de ordinatie als een tussenstop op een reis die allang begonnen was. Maar de voorbereidingen en de ceremonie raakten me veel dieper dan ik had gedacht. Na de ceremonie liep ik de hele dag met een enorme glimlach rond. En nu? Het veranderen blijft maar doorgaan.