ZenLeven zoekt nog een redacteur

Heb je tijd en zin om mee te denken over de inhoud van ZenLeven en af en toe iets te schrijven? We zoeken een algemeen redacteur met ideeën en een vlotte pen die affiniteit heeft met de sangha. De redactie vergadert ongeveer twee keer per jaar en communiceert verder per mail.

 

Voor meer informatie of aanmelding: mail aan Myoko Sint via  redactie@zenleven.nl.