Myoshin Zeitler

myoshin

Wat betekent je naam?

Wondrous Heart-Mind.

Kun je een korte schets geven van je levensloop?

Na en ook al tijdens mijn studie sociologie, economie en filosofie ben ik actief geweest in de (Duitse) politiek. Daarna heb ik een centrum voor meditatie en therapie geleid.  In die tijd leerde ik Prabhasa Dharma zenji kennen en daarmee begon mijn zen beoefening. Dat was in 1990.

Ik heb twee volwassen dochters. Sinds acht jaar woon ik op de Noorder Poort en ben ik daar in training.

Waar en bij wie heb je zen beoefend?

Zeven jaar bij Prabhasa Dharma zenji in Duitsland, Nederland en Californië en achttien jaar bij Jiun Hogen roshi in Nederland.

Wat verandert er voor jou door het leraarschap?

In het kader van het volgen van de opleiding tot zenleraar heb ik van Jiun Roshi de permissie en de opdracht gekregen om weekendsesshins te leiden in het Duitse taalgebied, een opleiding op te zetten voor Duitstalige meditatieleiders en om de Duitse sangha te ondersteunen bij hun ontwikkeling. Ik blijf op de Noorder Poort wonen maar zal ook veel in Duitsland onderweg zijn.