KlimaatGesprekken in het Dharmahuis

door Tenjo Schrőder 

Dit stukje schrijf ik in de Nationale Klimaatweek (31 oktober – 6 november). Ik ben blij met alle aandacht voor de klimaatverandering en de ecologische crisis die eraan ten grondslag ligt. Het is meer dan tijd om ons vol in te zetten teneinde de neergaande spiraal te keren. Dat besef kan bij mensen echter veel vragen oproepen: Wat kan ík doen? Waar moet ik beginnen? Maakt het uit wat ik doe?

Er kunnen ook emoties rond dit thema meespelen: boosheid op beleidsmakers en vervuilers, pijn over de destructie van het leven op deze prachtige planeet, angst voor een grote catastrofe, machteloosheid…

Het is goed om hier niet alleen mee rond te blijven lopen. Om over dit onderwerp met elkaar te kunnen praten, organiseert het Dharmahuis KlimaatGesprekken. Op vrijdag 18 november is er eerst een inspiratiesessie om kennis te maken met de methodiek en de coaches. De workshops starten in januari. Hier vind je daarover meer informatie.

KlimaatGesprekken is een methodiek waardoor we respectvol, op een positieve en inspirerende manier in gesprek kunnen gaan. Onder leiding van speciaal opgeleide coaches wordt in een reeks van zes workshops ruimte gegeven aan ieders persoonlijke betrokkenheid, vragen en emoties. We onderzoeken wat onze eigen voetafdruk is en hoe we daar dingen in kunnen verbeteren. Hoe we een positieve bijdrage kunnen leveren aan het ecologische proces. Het kan een gevoel van opluchting geven als je merkt dat je er niet alleen voor staat en als je ziet welke zinvolle bijdrage je zelf kunt leveren.

Meld je aan als je in de buurt van Leeuwarden woont. Je zult merken dat je ondanks het lastige onderwerp na een bijeenkomst toch geïnspireerd en dankbaar naar huis gaat. Als je verder weg woont kun je je aanmelden voor een workshopreeks bij jou in de buurt.

Het heeft zin en het is waardevol om je zorgen te delen, om perspectief te zien en om ‘het goede te doen’ (= doen wat geen lijden veroorzaakt, wat lijden vermindert of lijden opheft).