Hulp gevraagd

De sangha zoekt dringend hulp bij de volgende twee taken.

Opmaak tijdschrift 

De redactie van ZenLeven zou heel erg blij zijn met iemand die kan helpen met het beter ontsluiten van de artikelen in dit tijdschrift en het mogelijk vernieuwen van de opmaak. We zoeken daarvoor iemand die echt goed thuis is in WordPress en bij voorkeur ook in css. Kortdurende hulp is welkom, maar nog fijner zou het overnemen van de volledige opmaak zijn. Belangstellenden kunnen zich melden bij Suigen Sint, suigen@zenleven.

Penningmeester voor het IZIN

Het International Zen Institute Nederland is de koepel van de landelijke meditatiegroepen verbonden met de Noorder Poort. Als bestuurslid van het IZIN krijg je een inkijkje in de gang van zaken bij die groepen en in de ondersteuning van de leiders daarvan. Ook krijg je een uitnodiging voor de jaarlijkse bijeenkomst van meditatieleiders in januari. Het bestuur komt twee keer per jaar bij elkaar.
 
Het IZIN zoekt voor het bestuur een nieuwe penningmeester. Ter geruststelling: het gaat niet om hele grote bedragen en het kost ook niet heel veel tijd. Als je enige affiniteit hebt met financiën en je wilt je inzetten voor de landelijke meditatiegroepen, neem dan contact op met IZIN-voorzitter Pieter Verduin, p.verduin@ziggo.nl