Nu nog een fantasie….

De zendo is het hart van de Noorder Poort

door Threes Voskuilen

Als je naar de zendo gaat, je huissloffen in de daarvoor bestemde kast zet en bij het binnengaan een buiging maakt, dan voel je dat de stilte je uitnodigt. Het is bijna tastbaar. Heel veel mensen mediteren hier en hebben hier gemediteerd. De zendo ademt, ze ademt stilte, terwijl de Noorder Poort uit haar jasje groeit.

Er is een gebrek aan ruimte dat steeds meer begint te knellen

Bijna iedereen wil tegenwoordig een eenpersoonskamer. Wanneer de groepen vol zijn, staan unsui’s soms tijdelijk hun eigen kamer af, zodat er toch nog weer deelnemers bij kunnen. Deelnemers slapen soms zelfs bij de buren van de Noorder Poort vanwege het ruimtegebrek. Als in de keuken twee grote pannen op het aanrecht staan dan is er geen ruimte meer voor het snijden van groenten of andere werkzaamheden. Geluiden in de keuken zijn niet te vermijden en dringen af en toe door tot in de zendo. Ook hoor je in de zendo een heel enkele keer zachte voetstappen uit een van de kamers boven. De kamers zijn inmiddels gerenoveerd, maar de bijbehorende badkamers zijn dringend aan vernieuwing toe. Pas geleden drupte er zelfs water uit een badkamer door tot in de zendo. Kortom, het moment voor uitbreiding en vernieuwing is aangebroken.

We willen een nieuwe zendo bouwen

Deze wens bestaat al heel lang; een nieuwe zendo aan de noordzijde van het hoofdgebouw. De architect, Eric de Leeuw, die ook de woning voor de zenmeester ontwierp, heeft eerste schetsen voor de nieuwe zendo gemaakt. De zendo staat op zichzelf, want tussen het hoofdgebouw en de nieuwe zendo zal een afstand van vier meter open blijven. De nieuwe zendo zal alleen maar zendo zijn, met optimale stilte en een optimaal klimaat. De huidige zendo is 7 bij 9 meter. De nieuwe zendo zal wat groter worden, 7,5 bij 12 meter, met een entree van 7,5 bij 2 meter.

Eerste schets …
en eerste maquette van architect Eric de Leeuw

Meer ruimte in het hoofdgebouw

Door het realiseren van de nieuw te bouwen zendo ontstaat in het hoofdgebouw ruimte.

Op de plaats van de huidige zendo komen extra slaapkamers met ook een rolstoeltoegankelijke kamer. Aangrenzend komen nieuwe douches. Met de uitbreiding van de keuken wordt al in januari 2022 begonnen omdat dit uit het bestaande budget gefinancierd kan worden.

Nieuwe indeling begane grond

Er is veel geld nodig

De eerste raming was dat de nieuwe zendo met € 100.000 gebouwd zou kunnen worden. Maar in gesprekken met de aannemer en de architect werd duidelijk dat sinds de coronacrisisis alles, met name de materialen, vele malen duurder is geworden. Een bedrag van tenminste € 200.000 is nodig om de nieuwe zendo te kunnen realiseren.

Voor de fundraising is een gezamenlijke Werkgroep van de Stichting Noorder Poort en de Stichting Vrienden van de Noorder Poort in het leven geroepen. De leden zijn Jiun Hogen roshi, Lilian Daishin van de Vaart (voorzitter SVNP) en Peter Teerlink (expert fondsenwerving).

De actie fundraising Noorder Poort 25+ is begonnen

Tijdens de feestelijke start van het jubileumjaar op 16 oktober jl. is ook de fundraising-actie begonnen. Het is de grootste actie sinds de oprichting van de Noorder Poort en de actie zal gedurende het hele jubileumjaar doorgaan. Het is een groots en aansprekend plan, waar vele harten sneller van zijn gaan kloppen.

De zendo wordt de eerste stap in een reeks van vernieuwingen:

Zitten in stilte – de nieuw te bouwen zendo

Energiebesparing – verdere isolatie en energiebesparing, met name op gas

Nieuwe slaapkamers – op de plaats van de huidige zendo

De werkgroep zal je regelmatig op de hoogte houden van de voortgang!

Bijdragen zijn zeer welkom op de bankrekening van de Noorder Poort:

IBAN: NL96TRIO 0197 61 9223 onder vermelding van NP 25 +