Schilderijen Ardan te koop

van de Stichting Vrienden van de Noorder Poort

In het vorige nummer hebben jullie kunnen lezen dat Ardan Timmer tegenwoordig tot volle tevredenheid in zijn camper woont. Daar is geen ruimte voor schilderijen en ook niet voor doeken, verf en penselen, dus op dit moment heeft Ardan het schilderen er aan gegeven.

 

Alle schilderijen die hij nog had, heeft hij geschonken aan de Vriendenstichting, die dat in grote dank heeft aanvaard. Er zijn er al veel verkocht, maar hieronder kun je kijken welke er nog zijn.

Als je belangstelling hebt voor één van deze schilderijen, laat het dan weten aan Modana Rouw, via vrienden@zenleven.nl. Je kunt altijd een afspraak maken met haar om het schilderij van je keuze in het echt te zien, voor je beslist het te kopen.

De verkoop van de schilderijen heeft tot nu toe al € 1800,- opgeleverd. Dank aan de kopers!

Ook dank voor alle periodieke giften

We maken graag van deze gelegenheid gebruik om ook onze dank uit te spreken aan alle vrienden die een periodieke schenking doen, al dan niet via automatische incasso. Die regelmatige inkomsten zijn van heel groot belang voor ons. Ze maakten het bijvoorbeeld mogelijk om te reageren met een gift van € 5000,-  op de vraag van de Noorder Poort voor steun in de  eerste coronagolf.

 

 

Klik op een afbeelding om het volledige schilderij te zien.