Boeddhistische organisaties in Friesland / Workshop Vipassana door Ank Schravendeel. Foto’s Bram Zielman

Boeddhadag in het Dharmahuis

door Tenjo osho

Het Dharmahuis in Leeuwarden heeft op zaterdag 23 oktober j.l. een Boeddhadag georganiseerd. Alle boeddhistische organisaties uit Friesland die bij ons bekend waren hebben we daarvoor uitgenodigd. Dit was één van de activiteiten waarmee we hebben gevierd dat ons centrum vijf jaar geleden op onze huidige locatie geopend werd.

Het primaire doel was elkaar beter leren kennen en geïnteresseerden informeren over de boeddhistische diversiteit in Friesland.

Tot ons grote genoegen heeft iedereen die we benaderd hebben positief gereageerd, en op twee na is ook iedereen gekomen. Dat waren in totaal zeven organisaties, inclusief de onze. De stromingen zen, Tibetaans boeddhisme en vipassana waren daarin vertegenwoordigd. Als thema van de dag hadden we ‘Natuurlijke verbondenheid’. In de ochtend hebben we gekeken hoe onze natuurlijke verbondenheid er op dat moment uitzag. Iedereen kon aangeven welke connecties er onderling al waren en vertellen wat we van elkaar wisten.

Na de lunch waren algemeen belangstellenden welkom om zich te oriënteren op de verschillende vormen van boeddhistische beoefening in Friesland. Er waren informatietafels ingericht en de vertegenwoordigers van de aanwezige organisaties hebben ieder een workshop gegeven.

Na afloop ging iedereen tevreden weer naar huis. De intentie werd uitgesproken om onderling contact te houden. Het was krachtig en inspirerend om te merken hoe we vanuit eenzelfde bron ieder op eigen wijze vorm geven aan onze beoefening. Het was een fijne dag.