Walter Diederichs, “Begegnung im Kreis”, foto Joergens.mi/Wikipedia (onder licentie)

Vacature vertrouwenspersoon

Wegens vertrek van één van de drie interne vertrouwenspersonen binnen onze sangha is er plaats voor iemand om het team aan te vullen.

Citaat uit de Gedragscode van het International Zen Institute:


Iedere plek waar zenbeoefening en -studie wordt aangeboden, moet een veilige plek zijn. Overal waar mensen met elkaar samen zijn en interacteren, kunnen spanningen, een gevoel van onveiligheid en conflicten ontstaan. Deze kunnen voortkomen uit verschillen van inzicht of uit irritaties. Binnen de context van een spirituele organisatie kunnen daarnaast ook zaken die te maken hebben met macht, geld en seksualiteit een grote negatieve rol gaan spelen, zoals in de afgelopen jaren binnen diverse religieuze tradities is gebleken.

Interne vertrouwenspersonen

Bij een probleem is er altijd de mogelijkheid om contact op te nemen met één van de interne vertrouwenspersonen, bijvoorbeeld:

  • wanneer het niet gelukt is of niet mogelijk lijkt om een zorg, klacht of probleem samen op te lossen
  • wanneer je een machtsverschil ervaart met de persoon met wie je een probleem hebt
  • wanneer je twijfels hebt over iets dat je ziet gebeuren
  • wanneer je je zorgen maakt over iemand
  • wanneer je iets kwijt wilt zonder per se iets op te willen lossen

Samen met de vertrouwenspersoon kan worden nagedacht en besproken hoe je verder wilt gaan, waarbij onder meer verschillende vormen van conflictoplossing mogelijk zijn.

De interne vertrouwenspersonen hebben een korte opleiding gevolgd om deze rol op zich te nemen. Hun handelen als vertrouwenspersoon is aan regels gebonden. Eén van die regels betreft strikte vertrouwelijkheid, wat inhoudt dat elke stap slechts genomen wordt als degene die het probleem ervaart ermee instemt en er vooraf van op de hoogte is. (einde citaat)

In onze sangha zijn Marjolein Verboom, Liz Cornelissen en Dick van der Vaart onze drie vertrouwenspersonen; zij werken op basis van een vrijwilligerscontract.
Marjolein Verboom wil in juni stoppen, in verband met drukte in haar reguliere baan.

We zoeken als opvolger van Marjolein opnieuw een vrouw. Voel jij ervoor om als Intern Vertrouwenspersoon het team aan te vullen en je voor onze sangha in te zetten? Of ken je iemand die geschikt is? Voor meer informatie kun je contact opnemen met een van de drie fungerende vertrouwenspersonen. Hier vind je hun e-mail adres en telefoonnummer.
Als je besluit je aan te melden kun je dat per mail doen bij Dominique Hamerlijnck (Bestuurslid Noorder Poort) of Pieter Verduin (Voorzitter IZIN).